ULTRA "HP GOLD Preferred Partner 2010" statusu aldı

ULTRA şirkəti distribütiv sahəsini inkşaf etdirməkdədir. Şirkət dünyanın ən populyar İT avadanlıqlar istehsalı edən HP şirkətinin "HP GOLD Preferred Partner 2010" statusunu almışdır. Bu statusa nail olması HP məhsullarından istifadəsi, IT-həllərin realizasiyası və hazırlanmasında şirkətin vacib olan təcrübə və kfalifikasiyanı olduğunu təsdiqləyir.


Yeni partnyorluq səviyyəsinə müvafiq ULTRA şirkətinin işçi heyətində öncül texnologiyalar sahəsində çalışa bilən və НР resurslarına geniş çıxışı olan sertifikasiyalı mütəxəssislərlə təmin edir.

 


Korporativ sifarişçilər və son istifadəçilər üçün HP aparıcı texnologiyalar sahəsində dünyəvi təchizatçıdır. "HP Preferred Partner Gold" statusuna malik olan partnyorlar HP həllərin səlahiyyətli təchizatçıları sayılır.
Yalnız "HP Gold Preferred Partner" statusu olan şirkət - müxtəliftərəfli dəstəyə HP şirkəti ilə birbaşa əlaqə; yeni məhsulun buraxılma planına və avadanlığın nümayişinə ilkin daxilolma hüququna malikdirlər.


Qeyd edək ki, ULTRA şirkəti 2006-cı ildən HP koorporaiyasının rəsmi tərəfdaşıdır və bu ilədək HP Preferred Partner proqramına əsasən tərəfdaşlıq etmişdir.
Ölkənin aparıcı İT şirkətlərindən biri ULTRA şirkəti 10 illik fəaliyyəti ərzində dünyanın ən iri koorporasiyaları ilə tərəfdaşlıq edir. Şirkət distribüsiya, istehsal, İT həllər, proqramlaşdırma və texniki xidmət dəstəyi ilə son zamanlar sosial əhəmiyyətli İT layihələrin həyata keçirilməsi ilə də fəaliyyətdədir.

 


 
 HRM Sistemi
 


Tərəfdaşlar üçün Biznes üçün Ev üçün