13 saylı Qaraməryəm kənd kitabxana filialı

13 saylı Qaraməryəm kənd kitabxana filialı

Yunan və Roma əfsanələri antologiyası

        Yunan və Roma əfsanələri antologiyası       Bakı, “ Şərq – Qğrb”, 2013, 264 səh.         İSBN 978-9952-500-08-0         Tərcümə edə

Türk xalqları ədəbiyyatı antologiyası.

  Türk xalqları ədəbiyyatı antologiyası.       3 cilddə.  1-ci cid       Bakı, " Şərq - Qərb " , 2013, 464 səh.     İSBN 978-9952 512-76-2      &nb

XX əsr dünya ədəbiyyatı antologiyası.

 XX əsr dünya ədəbiyyatı antologiyası.    II cild.     Bakı, " Şərq - Qərb ",  2011, 520 səh.

XX əsr dünya ədəbiyyatı antologiyası III cild.

   XX əsr dünya ədəbiyyatı antologiyası     III cild.       Bakı, “ Şərq – Qərb “ ,  2011, 4 88 səh.    İSBH 978- 9952 -512- 39-7      &n

Xorxe Luis Borxes

   Xorxe Luis Borxes.   Seçilmiş  əsərləri,      Bakı,  “ Şərq  - Qərb “  nəşriyyat  evi  2014,  360 səh.   İSBH  978-9952-32-137-1   Tər