13 saylı Qaraməryəm kənd kitabxana filialı

13 saylı Qaraməryəm kənd kitabxana filialı
Azərbaycan dövlət rəmzləri və atributları