16 saylı Ləkçıplaq kənd kitabxana filialı

16 saylı Ləkçıplaq kənd kitabxana filialı

Vasif Adıgözəlov.Yaradıcı həyatın anları

Bu kitabda bəstəkarın arxiv materialları toplanıb.

Gülzar İbrahimova. Sirus və Virusun macəraları

Sirus və Virusun macəraları fantastik uşaq romanı Yaxşı və Pisin dostluğu haqqındadır.

Zümrüd Dadaşzadə.

Elnarə Dadaşova.

İlham Rəhimli. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram teatrı. 3 cilddə. I cild.

İlham Rəhimlinin üç cilddən ibarət olan bu kitabında ilk dəfə olaraq sənət ocağının tarixi peşəkar milli teatrın təşəkkül günündən çağdaşdurumuna qədərki dövr xronoloji ardıcıllıqla araşdırılıb.

İlham Rəhimli. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram teatrı. 3 cilddə. II cild.

İlham Rəhimlinin üç cilddən ibarət olan bu kitabında ilk dəfə olaraq sənət ocağının tarixi peşəkar milli teatrın təşəkkül günündən çağdaşdurumuna qədərki dövr xronoloji ardıcıllıqla araşdırılıb.