5 saylı Mirzəhüseynli kənd kitabxana filialı

5 saylı Mirzəhüseynli kənd kitabxana filialı

Dünya ədəbiyyatı Antologiyası
Fransuaza Saqan
9 İyun , 2017Fransuaza Saqan

Seçilmiş əsərləri, Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi, 2013, 656 səh

İSBN 978-9952-32-127-2

Tərçümə edəni və ön sözün müəllif:

Asif Hacılı

Korrektorlar:

Yeganə Mehdiyeva

Aqşin Məsimov

Elsevər Muradov