5 saylı Mirzəhüseynli kənd kitabxana filialı

5 saylı Mirzəhüseynli kənd kitabxana filialı

Dünya ədəbiyyatı Antologiyası
Fransua Rable.
9 İyun , 2017


      Fransua Rable.  Qarqantua və Pantaqruel

   Bakı, “ Şərq – Qərb” Nəşriyyat Evi, 2014, 816 səh

    İSBN 978-9952-32-141-8

  Tərcümə edəni:

  Vidadi Rzayev

  Ön sözün müəllifi

  Rüstəm Kamal

 Redaktor

  Asif Hacılı

  Safrun