2 saylı Hacıqabul şəhər kitabxana filialı

2 saylı Hacıqabul şəhər kitabxana filialı

Gəncəvi, Məhsəti

Rübailər / M. Gəncəvi ; tərc. N. X. Rəfibəyli ; tərt. X. H. Yusifli. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2004. - 142 s. ; 14 sm. - (Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı). - Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilin

Koroğlu : Paris nüsxəsi

Koroğlu : Paris nüsxəsi / red. B. A. Abdulla. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 224 s. ; 21.5 sm. - (Azərbaycan xalq Ədəbiyyatı). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İLHAM ƏLİYEVİN "Azərbaycan dilində latın qrafikası

El Çələngi

El Çələngi : Xalq şeirindən seçmələr / tərt. Q. M. Namazov. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2004. - 248 s. ; 21sm. - (Azərbaycan xalq Ədəbiyyatı). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İLHAM ƏLİYEVİN "Azərbaycan dilində l

XX əsr Azərbaycan şeri antologiyası

XX əsr Azərbaycan şeri antologiyası : 1905-1920-ci illər / tərt. M. Məmmədov. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 432 s. ; 22 sm. - (Ədəbiyyat Antologiyaları). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İLHAM ƏLİYEVİN "Azərba

Əsatirlər,əfsanə və rəvayətiər

Əsatirlər,əfsanə və rəvayətiər / tərt.: A. M. Acaloglu, C. Bəydili ; red. İ. İ. Abbaslı . - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 304 s. ; 20.5 sm. - (Azərbaycan xalq Ədəbiyyatı). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İLHA