Hacıqabul rayon MKS-nin 30 saylı Hacıqabul şəhər kitabxana filialı

30 saylı Hacıqabul şəhər kitabxana filialı

Azərbaycan dastanları : 5 cilddə / tərt.: M. A. Təhmasib, Ə. Ə. Axundov ; red. M. P. Qasımlı. II cild. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2005. - 448 s.

Azərbaycan dastanları : 5 cilddə / tərt. Ə. Ə. Axundov ; red. M. P. Qasımlı. III cild. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2005. - 328 s.

Azərbaycan dastanları : 5 cilddə / tərt. M. A. Təhmasib ; red. İ. İ. Abbaslı . IV cild. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2005. - 464 s.

Azərbaycan dastanları : 5 cilddə / tərt. Ə. Ə. Axundov ; red.: İ. İ. Abbaslı , M. P. Qasımlı. V cild. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2005. - 344 s.

Azərbaycan Folkloru : Məktəblilər üçün seçmələr / tərt., ön sözün müəl. B. A. Abdulla, red. İ. İ. Abbaslı . - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 360 s.