Hacıqabul rayon MKS-nin 30 saylı Hacıqabul şəhər kitabxana filialı

30 saylı Hacıqabul şəhər kitabxana filialı

Hüqo, Viktor

Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə / V. Hüqo ; red. İ. Çərkəzoğlu. III cild : Səfillər,V hissə / tərc.: B. A. Musayev, M. H. Rəfili. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 813 s.

Pamuk, Orxan

Seçilmiş əsərləri / O. Pamuk ; tərc., ön sözün müəl. N. H. Əbdülrəhmanlı, red. Ə. Rəsulov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2009. - 616 s.

Stivenson, Robert Lyuis

Seçilmiş əsərləri / R. L. Stivenson ; ön sözün müəl. B. Ə. Nəbiyev ; red. A. Dadaşov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 448 s.

Tolstoy, Lev Nikolayeviç

Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə / L. N. Tolstoy. I cild / tərc.: C. H. Məcnunbəyov , Q. İlkin, M. Əfəndiyev ; ön sözün müəl. M. Q. Qocayev ; red. N. H. Əbdülrəhmanlı. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 20

Anar

Seçilmiş əsərləri / Anar ; bur. məsul Ə. Güləliyev. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2004. - 416 s.