Hacıqabul rayon MKS-nin 30 saylı Hacıqabul şəhər kitabxana filialı

30 saylı Hacıqabul şəhər kitabxana filialı

Vurğun, Səməd

Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / S. Vurğun ; tərt. A. Salmansoy ; red. A. Vurğunqızı ; bur. məsul Ə. Güləliyev. II cild : poeziya. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 248 s.

Vahabzadə, Bəxtiyar Mahmud oğlu

Seçilmiş əsərləri : 2 cilddə / B. M. Vahabzadə. I cild : Şeirlər / tərt.-red. A. Bağırov ; ön sözün müəl. Ç. T. Aytmatov ; bur. məsul Ə. Güləliyev. - təkrar nəşr. - Bakı : Öndər, 2004. - 327

Nəsimi, İmadəddin

Seçilmiş əsərləri : 2 cilddə / İ. Nəsimi ; tərt. H. M. Araslı ; red. T. H. Kərimli. I cild. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2004. - 334 s.

Məmmədquluzadə, Cəlil Hüseynqulu oğlu

Əsərləri : 4 cilddə / C. H. Məmmədquluzadə ; tərt. İ. Ə. Həbibbəyli ; red. V. Məmmədov. IV cild : Memuarlar, məqalələr, məktublar. - təkrar nəşr. - Bakı : Öndər, 2004. - 472 s.

Araz, Məmməd

Seçilmiş əsərləri : 2 cilddə / M. Araz ; tərt. G. Fətəli qızı ; ön sözün müəl. Y. V. Qarayev ; bur. məsul Ə. Güləliyev. I cild : Şeirlər. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2004. - 224 s.