Hacıqabul rayon MKS-nin 30 saylı Hacıqabul şəhər kitabxana filialı

30 saylı Hacıqabul şəhər kitabxana filialı

Əfəndiyev, Oktay

Azərbaycan Səfəvilər dövləti / O. Əfəndiyev ; rus dilindən tərc. K. Muxtarov ; elmi red. Ə. Əlizadə. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2007. - 344, [8] s.

Bünyadov, Ziya Musa oğlu

Azərbaycan Atabəyləri Dövləti : 1136-1225 / Z. M. Bünyadov ; rus dilindən tərc. C. Qəhrəmanov. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2007. - 312 s.

Nəbatı, Seyid Əbülqasım

Seçilmiş əsərləri / S. Ə. Nəbatı ; tərt. Ə. Hüseyni ; ön sözün müəl. Z. Ş. Əsgərli. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2004. - 216 s.

Dədə Qorqud dünyası : Məqalələr / tərt.- red. T. İ. Hacıyev ; bur. məsul Ə. Güləliyev. -  təkrar nəşr. - Bakı : Öndər, 2004. - 240 s.

Nəsimi, İmadəddin

Seçilmiş əsərləri : 2 cilddə / İ. Nəsimi ; tərt. H. M. Araslı ; red. T. H. Kərimli. II cild. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2004. - 373 s.