24 saylı Hacıqabul şəhər kitabxana filialı

24 saylı Hacıqabul şəhər kitabxana filialı

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti : 4 cilddə / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası , Nəsimi Adına Dilçilik İnstitutu; tərt.: Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə ; red. A. A. Axundov ; bur. məsul Ə. Güləliyev. I cild :

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti : 4 cilddə / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası , Nəsimi Adına Dilçilik İnstitutu; tərt.: Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə ; red. A. A. Axundov ; bur. məsul Ə. Güləliyev. II cild :

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti : 4 cilddə / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası , Nəsimi Adına Dilçilik İnstitutu; tərt.: Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə ; red. A. A. Axundov ; bur. məsul Ə. Güləliyev. III cild

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti : 4 cilddə / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası , Nəsimi Adına Dilçilik İnstitutu; tərt.: Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə ; red. A. A. Axundov ; bur. məsul Ə. Güləliyev. IV cild :

Azərbaycan tarixi : 7 cilddə / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası , A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ; baş red. T. H. Kərimli. I cild : ən qədimdən bizim eranın III əsri / red. İ. Əliyev. - təkrar nəşr. - Bakı : ELM, 2007. - 520,