15 saylı Abdulabad kənd kitabxana filialı

15 saylı Abdulabad kənd kitabxana filialı

Azərbaycan nağılları - V cild

Azərbaycan nağılları : 5 cilddə. V cild / tərt. N. Seyidov ; red. B. A. Abdulla. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 304 s. ; 22 sm. - (Azərbaycan xalq Ədəbiyyatı). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İLHAM ƏLİYEVİN "Az

XX əsr Azərbaycan şeri antologiyası

XX əsr Azərbaycan şeri antologiyası : 1905-1920-ci illər / tərt. M. Məmmədov. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 432 s. ; 22 sm. - (Ədəbiyyat Antologiyaları). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İLHAM ƏLİYEVİN "Azərba

Pamuk, Orxan

Seçilmiş əsərləri / O. Pamuk ; tərc., ön sözün müəl. N. H. Əbdülrəhmanlı, red. Ə. Rəsulov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2009. - 616 s. ; 21.5 sm. - (Nobel mükafatı laureatlarının əsərləri). - Kitab Azərbay

Hüqo, Viktor

Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə / V. Hüqo ; red. İ. Çərkəzoğlu. III cild : Səfillər,V hissə / tərc.: B. A. Musayev, M. H. Rəfili. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 813 s. ; 21.5 sm. - (Dünya ədəbiyyatı klassikləri). -

Gəncəvi, Məhsəti

Rübailər / M. Gəncəvi ; tərc. N. X. Rəfibəyli ; tərt. X. H. Yusifli. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2004. - 142 s. ; 14 sm. - (Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı). - Kitab Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan d