15 saylı Abdulabad kənd kitabxana filialı

15 saylı Abdulabad kənd kitabxana filialı

Kitabi Dədə Qorqud

Kitabi Dədə Qorqud : əsil və sadələşdirilmiş mətnlər / tərt. S. Q. Əlizadə ; red. T. İ. Hacıyev ; bur. məsul Ə. Güləliyev. - təkrar nəşr. - Bakı : Öndər, 2004. - 376 s. ; 20 sm. - (Azərbaycan xalq Ədəbiyyatı). - Azərb

Azərbaycan Folkloru

Azərbaycan Folkloru : Məktəblilər üçün seçmələr / tərt., ön sözün müəl. B. A. Abdulla, red. İ. İ. Abbaslı . - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 360 s. ; 22 sm. - (Azərbaycan xalq Ədəb

El Çələngi

El Çələngi : Xalq şeirindən seçmələr / tərt. Q. M. Namazov. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2004. - 248 s. ; 21sm. - (Azərbaycan xalq Ədəbiyyatı). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İLHAM ƏLİYEVİN "Azərbayca

Kəlilə və Dimnə

Kəlilə və Dimnə / tərc. R. Sultanov ; red. M. S. Sultanov. - təkrar nəşr. - Bakı : Öndər, 2004. - 301 s. ; 22 sm. - (Dünya ədəbiyyatı). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İLHAM ƏLİYEVİN "Azərbaycan dilində latın qrafi

Koroğlu : Paris nüsxəsi

Koroğlu : Paris nüsxəsi / red. B. A. Abdulla. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 224 s. ; 21.5 sm. - (Azərbaycan xalq Ədəbiyyatı). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İLHAM ƏLİYEVİN "Azərbaycan dilində latın qrafika