15 saylı Abdulabad kənd kitabxana filialı

15 saylı Abdulabad kənd kitabxana filialı

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu

Müstəqilliyimiz əbədidir : çıxışlar,nitqlər,bəyanatlar,müsahibələr,məktublar,məruzələr,müraciətlər,fərmanlar / H. Ə. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. 22-ci kitab : sentyabr,1999-noyabr,1999. - Bakı : Azərnə

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu

Müstəqilliyimiz əbədidir : çıxışlar,nitqlər,bəyanatlar,müsahibələr,məktublar,məruzələr,müraciətlər,fərmanlar / H. Ə. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. 24-cü kitab : dekabr,1999-fevral,2000. - Bakı : Azər