12 saylı Kürçülü kənd kitabxana filialı

12 saylı Kürçülü kənd kitabxana filialı
Haqqımızda
7 İyul , 2015

Hüquqi İnformasiya Sistemi “Hüquqi informasiyanın ictimai və dövri nəşrləri elektron variantda” Hüquqi İnformasiya Sistemi özündə aşağıdakıları cəmləyir:
1.Rusiya Federasiyasının qanunvericilik toplusunu.
2.Federal icraçı hakimiyyət orqanlarının icraçı aktlarının bülletenlərini.
3. Rusiya Federasiyası hökümətinin və Prezidentin aktlar toplusunu.
4. Rusiya Federasiyasının deputatlarının və Rusiya Federasiyasının Ali Sovetinin qurultay siyahılarını. 
5. Beynəlxalq sazişlərin bülletenləri.
6. Rusiya Federasiyasının Ali Məhkəməsinin bülletenləri.