6 saylı Navahı kənd kitabxana filialı

6 saylı Navahı kənd kitabxana filialı

Azərbaycan dastanları : 5 cilddə / tərt.: M. A. Təhmasib, Ə. Ə. Axundov ; red. M. P. Qasımlı. I cild. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2005. - 392 s.

Azərbaycan dastanları : 5 cilddə / tərt.: M. A. Təhmasib, Ə. Ə. Axundov ; red. M. P. Qasımlı. II cild. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2005. - 448 s.

Azərbaycan dastanları : 5 cilddə / tərt. Ə. Ə. Axundov ; red. M. P. Qasımlı. III cild. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2005. - 328 s.

Azərbaycan dastanları : 5 cilddə / tərt. M. A. Təhmasib ; red. İ. İ. Abbaslı . IV cild. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2005. - 464 s.

Azərbaycan dastanları : 5 cilddə / tərt. Ə. Ə. Axundov ; red.: İ. İ. Abbaslı , M. P. Qasımlı. V cild. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2005. - 344 s.