4 saylı Rəncbər kənd kitabxana filialı

4 saylı Rəncbər kənd kitabxana filialı

Azərbaycan Folkloru

Azərbaycan Folkloru : Məktəblilər üçün seçmələr / tərt., ön sözün müəl. B. A. Abdulla, red. İ. İ. Abbaslı . - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 360 s. 

Azərbaycan bayatıları

Azərbaycan bayatıları / tərt.: B. A. Abdulla, Q. Babazadə, E. Məmmədli ; red.: T. Fərzəliyev, İ. İ. Abbaslı . - təkrar nəşr. - Bakı : XXI-Yeni Nəşrlər Evi, 2004. - 304 s.

Kəlilə və Dimnə

Kəlilə və Dimnə / tərc. R. Sultanov ; red. M. S. Sultanov. - təkrar nəşr. - Bakı : Öndər, 2004. - 301 s. 

Pamuk, Orxan

Seçilmiş əsərləri / O. Pamuk ; tərc., ön sözün müəl. N. H. Əbdülrəhmanlı, red. Ə. Rəsulov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2009. - 616 s.