14 saylı Talış kənd kitabxana filialı

14 saylı Talış kənd kitabxana filialı

El Çələngi : Xalq şeirindən seçmələr / tərt. Q. M. Namazov. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2004. - 248 s.

Tapmacalar / tərt. N. Seyidov ; red. T. Fərzəliyev. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2004. - 208 s.

Azərbaycan Folkloru : Məktəblilər üçün seçmələr / tərt., ön sözün müəl. B. A. Abdulla, red. İ. İ. Abbaslı . - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 360 s. 

Əfəndiyev, Oktay

Azərbaycan Səfəvilər dövləti / O. Əfəndiyev ; rus dilindən tərc. K. Muxtarov ; elmi red. Ə. Əlizadə. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2007. - 344, [8] s.

Stivenson, Robert Lyuis

Seçilmiş əsərləri / R. L. Stivenson ; ön sözün müəl. B. Ə. Nəbiyev ; red. A. Dadaşov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 448 s.