26 saylı Tava kənd kitabxana filialı

26 saylı Tava kənd kitabxana filialı

Azərbaycan Folkloru : Məktəblilər üçün seçmələr / tərt., ön sözün müəl. B. A. Abdulla, red. İ. İ. Abbaslı . - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 360 s.

Əfəndiyev, Oktay

Azərbaycan Səfəvilər dövləti / O. Əfəndiyev ; rus dilindən tərc. K. Muxtarov ; elmi red. Ə. Əlizadə. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2007. - 344, [8] s.

Bünyadov, Ziya Musa oğlu

Azərbaycan Atabəyləri Dövləti : 1136-1225 / Z. M. Bünyadov ; rus dilindən tərc. C. Qəhrəmanov. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2007. - 312 s.

Azərbaycan xalq mahnıları [Notlar,əlyazma] : 2 cilddə / tərt. S. Kərimi ; red. E. Dadaşova. I cild : toplu. - təkrar nəşr. - Bakı : Öndər, 2005. - 168 s.

Azərbaycan xalq mahnıları [Notlar,əlyazma] : 2 cilddə / tərt. S. Kərimi ; red. E. Dadaşova. II cild. - təkrar nəşr. - Bakı : Öndər, 2005. - 128 s.