26 saylı Tava kənd kitabxana filialı

26 saylı Tava kənd kitabxana filialı

Kitabi Dədə Qorqud : əsil və sadələşdirilmiş mətnlər / tərt. S. Q. Əlizadə ; red. T. İ. Hacıyev ; bur. məsul Ə. Güləliyev. - təkrar nəşr. - Bakı : Öndər, 2004. - 376 s.

Məmmədquluzadə, Cəlil Hüseynqulu oğlu

Əsərləri : 4 cilddə / C. H. Məmmədquluzadə ; tərt. İ. Ə. Həbibbəyli ; red. V. Məmmədov. IV cild : Memuarlar, məqalələr, məktublar. - təkrar nəşr. - Bakı : Öndər, 2004. - 472 s.

Anar

Seçilmiş əsərləri / Anar ; bur. məsul Ə. Güləliyev. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2004. - 416 s.

Stivenson, Robert Lyuis

Dəfinələr adası / R. L. Stivenson ; ön sözün müəl. B. Ə. Nəbiyev ; tərc. Ə. H. Babayeva. - təkrar nəşr. - Bakı : Öndər, 2004. - 216 s.

Pamuk, Orxan

Seçilmiş əsərləri / O. Pamuk ; tərc., ön sözün müəl. N. H. Əbdülrəhmanlı, red. Ə. Rəsulov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2009. - 616 s.