26 saylı Tava kənd kitabxana filialı

26 saylı Tava kənd kitabxana filialı

Tolstoy, Lev Nikolayeviç

Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə / L. N. Tolstoy. I cild / tərc.: C. H. Məcnunbəyov , Q. İlkin, M. Əfəndiyev ; ön sözün müəl. M. Q. Qocayev ; red. N. H. Əbdülrəhmanlı. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 20

Nəsimi, İmadəddin

Seçilmiş əsərləri : 2 cilddə / İ. Nəsimi ; tərt. H. M. Araslı ; red. T. H. Kərimli. I cild. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2004. - 334 s.

Nizami Gəncəvi

İskəndərnamə. İqbalnamə / Nizami Gəncəvi ; tərc. M. M. Rzaquluzadə ; elmi red. X. H. Yusifli ; bur. məsul Ə. Güləliyev. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2004. - 256 s.

Vahabzadə, Bəxtiyar Mahmud oğlu

Seçilmiş əsərləri : 2 cilddə / B. M. Vahabzadə. I cild : Şeirlər / tərt.-red. A. Bağırov ; ön sözün müəl. Ç. T. Aytmatov ; bur. məsul Ə. Güləliyev. - təkrar nəşr. - Bakı : Öndər, 2004. - 327

Vurğun, Səməd

Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / S. Vurğun ; tərt. A. Salmansoy ; red. A. Vurğunqızı ; bur. məsul Ə. Güləliyev. II cild : poeziya. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 248 s.