10 - saylı Xırxatala kənd kitabxana filialı

10 - saylı Xırxatala kənd kitabxana filialı