1 saylı filial (M.Ə.Sabir adına kitabxana)

1 saylı filial

Qabriel Qarsia Markes. Seçilmiş əsərləri

Qabriel Qarsia Markes. Seçilmiş əsərləriKolumbiya yazıçısı, Nobel mükafatı laureatı Qabriel Qarsia Markes (1927) XX əsrin ən çox oxunan yazıçılarından biri, Latın Amerikası ədəbiyyatının ən orijinal nümayəndəsi kimi tanınır.

Anton Çexov. Seçilmiş əsərləri

Anton Çexov. Seçilmiş əsərləriDünya ədəbiyyatında görkəmli yerlərdən birini tutan böyük rus yazıçısı A.P.Çexov öz əsərlərində yaşadığı dövrün real səhnələrini, ictimai həyatın səciyyəvi tərəflərini əks etdirmişd