1 saylı filial (M.Ə.Sabir adına kitabxana)

1 saylı filial
Azərbaycan dövlət rəmzləri və atributları