S.Vurğun adına şəhər 1 saylı filial

S.Vurğun adına şəhər 1 saylı filial
Azərbaycanlıların soyqırımı
Nəticə yoxdur.