S.Mümtaz adına şəhər 13 saylı filial

S.Mümtaz adına şəhər 13 saylı filial