4 saylı Burunlu kənd kitabxana filialı

4 saylı Burunlu kənd kitabxana filialı

XX əsr Azərbaycan şeiri Antologiyası

XX əsr Azərbaycan şeiri Antologiyası

Əli Kərim. "Seçilmiş əsərləri".

Çağdaş Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Əli Kərimin bu kitabında şairin müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeir və poemaları toplanmışdır. Əli Kərimin əsərlərində təzəlik, poetik duyum, sə