7 saylı Məmmədqasımlı kənd kitabxana filialı

7 saylı Məmmədqasımlı kənd kitabxana filialı

Təranə Vahid. Doxsan imza (Mədəniyyət yazıları silsiləsi)

  Kitabda yazıçı-publisistin XX əsrin tanınmış mədəniyyət, incəsənət xadimləri, görkəmli sənətkarları haqqında son illər “Mədəniyyət” qəzetində çap olunmuş yazılarının bir qismi işıq ü