12 saylı Babazanlı kənd kitabxana filialı

12 saylı Babazanlı kənd kitabxana filialı
Xəbərlər
4 Fevral , 2017
Böyük fransız yazıçı,dramaturq,şair,publisist,Utopik realizmin ən nüfuzlu nümayəndələrindən biri də Viqtor Hüqodur.12 saylı kitabxana filalı şairin 215 illik yubleyi münasibətilə kitab sərgisi təşkil etdi.yazarın ən məşhur romanlarından biridə "səfillər"romanıdir ki,həyat gerçəkliyinin insan gözünə dirənməsi, yaxud da xoş nəğmələrlə ictimai depressiyanı cilalayan əsər. Əsərdə pak insan, fahişə, quldur, uşaq, qadınlıq, analıq, vətəndaşlıq, dövlət xadimi, süni tale və bu kimi abstrak cilovlu məhfumlar iliyinə kimi təhlil olunur. Hüqo özü də qeyd edirdi ki, o cəmiyyət tərəfindən atılmışları-cinayətkarları, fahişələri və s. müdafiə etmişdir.Fransa siyasi həyatında da olduqca aktiv olan Hüqo gənclik illərində mühafizəkar meylli olsa da, sonralar siyasi sollara qoşulur və respublika ideyasının ən çılğın tərəfdarına çevrilir.Əsərləri bir qayda olaraq yaşadığı dövrün və cəmiyyətin siyasi, sosial problemləri və mədəni həyatda baş verən hadisələri canlandırır.