Ə.Vahid adına kitabxana filialı

Ə.Vahid adına kitabxana filialı

Nazim Məmmədov DAĞLIQ QARABAĞ GERÇƏKLİKLƏRİ: SOYQIRIMI,TERROR, DEPORTASİYA, İŞĞAL (XX YÜZİLLİK)

  Kitabda bütöv XX yüzillik  ərzində Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazı iddiaları, separatism tarixi obyektiv təhlil edilmiş, havadarlarına arxalanaraq ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soy

XƏLİL RZA ULUTÜRK HARA GEDİR BU DÜNYA

Xalq şairi, milli ideal mücahidi, ilk istiqlal mücahidi, ilk İstiqlal ordenli Xəlil Rza Ulutürkün  “Hara gedir bu dünya…” kitabı 1983-cü ilin təkrar nəşridir. Poetik nümunələr keçmiş sovet cəmiyyətinin antipodlarını, b

SABIR ŞEİR VAXT

Kitab  Azərbaycan  Respublikası Mədəniyyət  və Turizm   Nazirliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birgə nəşridir.Şamaxının “Ədəbiyyat  paytaxtı” elan olunduğu ildə işıq üzü görən topluy

ZƏKA VİLAYƏTOĞLU GÜLLƏLƏNMİŞ QARANLIQLAR

Yazıçı Zəka Vilayətoğlu zəngin bədii  təxəyyülə malik olan yaradıcı şəxsiyyətidir. Zəka Vilayətoğlu hələ gənc yaşlarından onu düşündürən, narahat edən problem məsələlərin bədii həllini verməyə çalışdığ