A.Şaiq adına kitabxana filialı

A.Şaiq adına kitabxana filialı

NƏCİB MƏHFUZ Seçilmiş əsərlər

“Bütün bəşəriyyəət üçün məna kəsb edən, incəliklərlə zəngin ərəb hekayələrinə və realizmə görə” Nobel mükafatına layiq görülmüş ilk  ərəb yazıçısı, tanınmış roman ustası, dramaturq, ssenarist, 50 illik

Ünvel Oral Kediler okulu (ROMAN)

1937 doğumlu ÜNVER ORAL, sanat ve edebiyatın çeşitli dalları ile ilgilenmiştir. Resmleri ve yazıları yayımlanmış, ayrıca gazete çıkarmıştır. Film senaryoları, tiyatro metinleri ve şirleri ile ödüller almış; bir şiiri bestelenmi