Konfrans-əlaqə sistemləri

ULTRA şirkəti audio konfrans və selektor müşavirəsinin keçirilməsi üçün "Konqress" və "Alyans" konfrans əlaqə sistemini təqdim edir. Avadanlıq yerinə yetirdiyi funksiyalara görə fərqlənir və müxtəlif maliyyə imkanlarına sifarişçilərə istiqamətlənmişdir. Sistemlərin hər biri PRİ E-DSS1 üzrə rəqəmsal ATS-əqoşulmuş ayrıca modulla tamamlanmışdır. Hər iki sistem hər birində 20-120 abunəçinin iştirak edə biləcəyi müşavirənin keçirilməsinə hesablanmışdır.

Hər iki çözümün əsas üstünlüyü eyni istehsalçı tərəfindən hazırlanmış aparat və proqram təminaının uyğunluğunun təmin edilməsidir. Bunun özü də "Alyans" və "Konqress"in kompüter telefoniyası (CTİ serverləri) platasına əsaslanan çözümdən əsas fərqini izah edir: Təqdim edilən konfrans əlaqə sistemlərində konfransın kəsilməsindən müdafiə reallaşdırılmışdır - FK-in işində fasilə yarandıqdaavadanlıq sərbəst şəkildə işləməkdə davam edir.

"Alyans" və "Konress" konfrans əlaqə sistemlərinin zəmanət müddəti 1ildir.

"Konqress" - uğurlu fəaliyyət göstərməsi qəbul edilən qərarların tezliyi və səmərəliliyindən əhəmiyyətli dərəcədə asılı olan tələbkar müştərilərin sorğularını qane edən yüksək texnologiyalı çoxfunksiyalı sistemdir.

"Alyans" - qiymət / keyfiyyət baxımından ideal olan müasir avadanlıqdır. Onun əsas və tamamlayıcı funksional imkanları sifarişçilərin əksəriyyətini qane edir.

"Konqress" və "Alyans" istənilən ATS-ə qoşulur. Dünyanın aparıcı istehsalçılarının ATS ilə işdə istismar edildiyi zaman, bu konfrans əlaqə sistemləri yüksək səviyyə nümayiş etdirmişlər.


 
 E-Sənəd Dövriyyəsi
 


Tərəfdaşlar üçün Biznes üçün Ev üçün