"Əmək Haqqı Hesablaşmaları" proqramı

Bütün hesablaşmalar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi əsasında aparılır.
Əmək haqqı hesablaşması maaş və ya işəmuzd üzrə həyata keçirilir.

» Gəlir vergisi, pensiya vergisi və sosial müdafiə fonduna ayırmaların hesablaşması
» Xəstəlik müavinətinin hesablaşması və hesablanması
» Məzuniyyətin hesablaşması və hesablanması
» İstənilən miqdarda əlavə hesablanmalar və ya tutulmalar
» Maaşların, güzəştlərin, bölmələrin, vəzifələrin, əməkdaşlar haqqında şəxsi məlumatların uçotu
» Keyfiyyətli təlim və dəstək
» Tamamilə Azərbaycan dilində uçotun aparılma imkanı
» UNICODE (latın əlifbası ilə məlumatın daxil edilməsi) dəstəyi

 

 

"UltraMühasib" mühasibin peşəkar aləti

Tamamilə Azərbaycan dilində qurulmuş geniş spektirli müasir proqram!!!
Mühasibat uçotunun aparılması üçün peşəkar və asan sistem.

» Asan və nizamlaşdırılan hesab planı
» Çoxsaylı məlumat kitabları
» Müəssisə işlərindən xəbərdar olmağa imkan verən genişləndirilmiş hesabat
» Çoxdilli interfeysin nadir sistemi
» Tamamilə Azərbaycan dilində uçotun aparılma imkanı
» UNICODE (latın əlifbası ilə məlumatın daxil edilməsi) dəstəyi
» Və bir çox digər şeylər!!!

 


 
 HRM Sistemi
 


Tərəfdaşlar üçün Biznes üçün Ev üçün