Təhlil və qərarların qəbul edilməsinə dəstək sistemlərinin tətbiqi

SAS -ın analitik əlavələri

SAS nəhəng məlumat massivlərindən bilikləri əldə etmək üçün özündə məlumat anbarlarının aparıcı texnologiyalarını, analitikanı və Bİ ənənəvi əlavələri birləşdirərək tam inteqrasiya olunmuş çözümlər təklif edən yeganə istehsalçıdır.

Аналитические решения SAS -ın analitik çözümləri tam inteqrasiya edilmiş və dinamik mühitdə planlaşdırma, hesabatların formalaşdırılması və şirkətin fəaliyyətinin effektivliyinin təhlili üçün geniş imkanlar yaradır.

Çevik genişlənən çözümlər ailəsi məzmununa hazır məlumat modellərini və analitik modelləri, həmçinin istər tətbiq prosedurunu, istərsə də nəticələrin əldə edilməsini tezləşdirən və investisiyalardan tez bir zaman müddətində qarşılıq əldə edilməsinə yol açan optimallaşdırılmış prosesləri və metodologiyaları daxil edir.

ULTRA şirkəti SAS -ın aşağıda qeyd edilmiş xidmətlərini təklif edir:

Customer Relationship Management:

• Credit Scoring;
• Cross-Sell and Up-Sell;
• Customer Retention;
• Customer Segmentation;
• Marketing Automation.

Risk Management:

• Credit Risk Management;
• Market Risk Management;
• Operational Risk Management.

Financial Management:

• Activity-Based Management;
• Financial Management Solution.

Performance Management:

• Strategic Performance Management.


 
 HRM Sistemi
 


Tərəfdaşlar üçün Biznes üçün Ev üçün