Bankın vahid müştəri məlumat bazasının yaradılması

Bu gün öz fəaliyyətində məlumat sistemindən istifadə etməyən şirkət tapmaq çox çətindir. Biznesin müvəffəqiyyəti xeyli dərəcədə sistemin düzgün seçimindən və onun işinin sabitliyindən asılıdır.

İT-konsaltinq sahəsində xidmətlər təklif edərək ULTRA iri və orta biznes şirkətlərinə biznes tələblərinə maksimal dərəcədə uyğun olacaq və şirkətin bazarda rəqabətqabilliyini təmin edə biləcək sistemin seçimində müəyyənləşməyə kömək edir.

ULTRA şirkətində İT-konsaltinqin istiqamətləri:

• Şirkətin mövcud korporativ məlumat sisteminin ekspert qiymətləndirilməsi
• IT-strategiyaların işlənib hazırlanması
• İT-layihələrin idarəetmə sistemlərinin mükəmməlləşdirilməsi üzrə tövsiyələrin işlənib hazırlanması və onların müşayiəti

Siz şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı maliyyə məlumatını gözlədiyinizdən gec alırsınızmı?Sənədlər itir və yaxud bölmələr arasında uzun müddət ərzində uyğunlaşdırılırmı? Strateji planların yerinə yetirilməsində çətinlik çəkirsinizmi? Çox güman ki, mövcud korporativ sistemin ekspertizası aparılması zamanıdır.


 
 E-Sənəd Dövriyyəsi
 


Tərəfdaşlar üçün Biznes üçün Ev üçün